Smile

Ein Lied geht um die Welt

Eine Reise durch die Welt der internationalen Filmmusik

Jego imię to Muzyka, jego głos – nie jest niczym innym, jak supertalentem. SuperTalentem. W 2007 Ricardo Marinello zdobył główną nagrodę w talent show telewizji RTL o tej nazwie, zdobywając przeszło 40% głosów. Dziś Ricardo jest wszechstronnym artystą, uduchowionym śpiewakiem wykonującym z oddaniem nie tylko operowe arie, oratoria, pieśni, lecz również nie stroniącym od utworów operetkowych czy z wachlarza muzyki rozrywkowej. Ricardo Marinello jest absolwentem kursu mistrzowskiego u utytułowanej śpiewaczki operowej Christy Ludwig,uczył się u Toma Krause, prof. Konrada Jarnot i Krisztiny Laki. Ricardo Marinello zabłysnął w styczniu 2014 podczas przedstawienia mszy C-Dur Beethovena w Filharmonii Berlińskiej. W 2015 roku otrzymał nagrodę za zajęcie pierwszego miejsca w 1. Międzynarodowy Konkursie Pieśni w Zurichsee.
Ricardo Marinello, któremu towarzyszy przy fortepianie Tomasz Szymczewski przedstawi swój autorski projekt SMILE "Z pieśnią dookoła świata". Znakomita muzyka dostarczy Państwu niezapomnianych wrażeń.

informacja

27 września 2016 r., godzina 19.30

Zapis wideo "Der Erlkönig" F. Schubert i Angeli Lassú