ORBITS

The Entire Theatre Company London

Orbits by Wally Sewell

ORBITS to opowieść o Bertoldzie Brechcie, który w 1941 emigruje do Ameryki, gdzie w 1945 r. spotyka będącego hollywoodzką gwiazdą aktora – Charles’a Laughtona. Razem pracują nad angielską wersją sztuki Bertolda Brechta "Życie Galileusza" (tytuł oryg. "Das Leben des Galilei"), w której Charles Laughton gra główną rolę.
Zmieniając przedostatnią scenę rozgrywającą się na tle na zrzucania bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki, Brecht na pierwszy plan wysuwa problem odpowiedzialności nauki. O ile w pierwotnej wersji chodziło mu przede wszystkim o przedstawienie stosunku do władz (Kościoła), tak w tej wersji pyta o wartość i użyteczność wiedzy.Ponadto zwraca uwagę na polityczne i społeczne uwarunkowania wiedzy, czyniąc je głównym zagadnieniem sztuki. Przypadek Galileusza musiał w tym wypadku, zdaniem Brechta, być postrzegany jako grzech nauki, który w ostatecznym rozrachunku doprowadził do bomby atomowej. Naukowcy, co prawda, wzbogacili ludzkość o nowe rozpoznania, nie przejmując zań jednak społecznej odpowiedzialności. Historię powstawania dzieła Bertolda Brechta odtwarzają z wielką ekspresyjnością angielscy aktorzy, Edmund Dehn i Peter Saracen.

informacja

30 września 2016 r., godzina 19.30

When Stars Collide - Brecht Meets Laugton

w trakcie prac nad "Galileo Galilei" w Los Angeles, 1941, Peter Saracen, Edmund Dehn